Åpent museum.
Salg av kaffe og vaffler. 

 

Krambuvika bygdemuseumslag