Mandag 9. september (og  søndag 8. september) er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. Hvis du på grunn av sykdom eller uførhet er forhindret fra å møte på valglokalet eller forhåndsstemmelokalet, kan du søke om å få avgi stemme hjemme eller der du oppholder deg. Det er ikke nødvendig å søke hvis du oppholder deg på en institusjon der det arrangeres forhåndsstemmegivning. I henvendelsen må du oppgi fullt navn, fødselsdato og -år, samt hvilken adresse du befinner deg på den siste uka før valget. Du må også oppgi et telefonnummer som vi kan nå deg på. Ta kontakt med din kommune hvis du har spørsmål eller ønsker hjelp til å søke om å få stemme hjemme.

LAVANGEN KOMMUNE - LOABÀGA SUOHKAN Telefon 77 17 65 00
Frist for søknad er 3. september. Søknad sendes Valgstyret i Lavangen, Nesveien 7, 9357 TENNEVOLL,   eller til e-post@lavangen.kommune.no.

Ohcan vai beassat jienastit siiddas/ruovttus (vai eará sajis gos leat maŋimus vahku ovdal válgga) ferte leahkit válgastivrra beavddis ovdal čakčamánu 3. b. 2019.
Ohcan sáddejuvvo Loabága válgastivrii.