Det innføres kokepåbud med umiddelbar virkning. Årsaken er driftsproblemer i vannverket.
Når påbudet oppheves kommer det ny melding.

Informasjon og gode råd fra Folkehelseinstituttet

 

12.06.19
Rådmann