Har du spørsmål, innspill, rettelser el.l.  ta kontakt med Kolbjørn Sjøseth, leder i hovedkomitéen.
Sammen med Kolbjørn i hovedkomiteen er: Hege M. Rollmoen fra levekårsutvalget, Tove Nordheim fra Lavangen Fjellvandrerlag, Martha Sofie Pettersen representerer ansatte i Lavangen kommune, Elias Mortensen fra ungdomsrådet og Christian Ekeland, næringsutvikler. 
 

PROGRAM  - sist oppdatert: tirsdag 12. juni 2018

Dag Tid Arrangement

Sted

Arrangør
  Hver dag Sommerutstilling av foto Lavangen frivilligsentral UEAfoto
Mandag 18.06.18:        
  17.00-19.00

"Artig for ungan" - barnas dag

Skoleplassen

Rollmoen, Fjeldstad og Høyem m.fl.

  ca. kl. 17.00 Åpning av Lavangsvekka Skoleplassen Hovedkomitéen
  18.00-20.00 Barnedisco Ungdomsbasen Ungdommene på ungdomsbasen
og Karl-Kristian Berg
  18.00-21.00 Vev- og kakefest - utstilling/kafé
Frambutikken er åpen.
Framheim UL Fram
Tirsdag 19.06.18:        
  10.00-14.00 Biblioteket er åpent   Lavangen bibliotek
  13.00-16.30 Loppemarked på Lotternes Ungdomshuset på Lotternes UL Samhold
  17.00-20.00 Møteplass i kantina Lavangen skole, kantina Tennevoll Sanitetsforening
  17.00-20.00 Biblioteket er åpent Lavangen bibliotek Lavangen bibliotek
  17.00 Paintball - gratis Nesset Lavangen Paintball
  19.00-20.00

Navn i bruk - navn i forandring
Litt om noen stedsnavn i Lavangen.
Foredrag v/ Elling Ellingsen

Lavangen bibliotek Lavangen bibliotek
Onsdag 20.06.18:        
  11.00-13.00 Kafé på frivilligsentralen Frivilligsentralen LHL
  17.00 Elvedilten.
Ut på tur langs Spansdalselva
Start fra skoleplassen Lavangen fjellvandrerlag
  17.00 Paintball Nesset Lavangen Paintball
  19.15 Lavangen-Bardu,
A-lags fotballkamp
Lavangen stadion Lavangen IF
Torsdag 21.06.18:        
  10.00-14.00  Biblioteket er åpent   Lavangen bibliotek
  11.00-13.00 Rullatorløp Lavangsheimen Lavangen kommune
Lavangen frivilligsentral
  18.00 Sykkelløp-- avlyst Tennevoll Astafjord sykkelklubb
  17.00 Paintball Nesset Lavangen Paintball
Fredag 22.06.18:        
    Isogaisa v/ Ronald Kvernmo har åpen lavvo Tennevoll Ronald Kvernmo
    Ástávuona giellagoahtie har stand ute Tennevoll Ástávuona giellagoahtie
  12.00-18.00

"Elveparkfest
- med loppesalg, boder, grilling m.m.
Deltar:
UL Samhold
Annlaug S. Johnsen
Krambuvika bygdemuseumslag
Lavangen Fjellvandrerlag
Lavangen bibliotek
Ønsker du eller laget ditt å ha bod, selge lopper, ha stand el.l.? Ta kontakt med Kolbjørn Sjøseth.

Elveparken/
utenfor Ornessenteret

Lavangen frivilligsentral
 

  17.00 Paintball Nesset Lavangen Paintball
  18.00-21.00

shHAAAAAElFTkSuQmCCAA==.
Rusfritt arrangement for ungdom med lokale ungdomsband og AGY.
Gratis inngang.

NYTT STED:

Ungdomshuset på Tennevoll

Ungdomsrådet
Lavangen kommune
Ungdommer m/ foresatte
 
  21.00 Pub & quiz Fjellkysten gjestehus Fjellkysten gjestehus
Lørdag 23.06.18:        
  10.00 Grendeturnering i fotball Lavangen stadion Lavangen IF  
  17.00

Feiring av St.Hans

Salg av rømmegrøt og spekemat

 

Ungdomshuset på Tennevoll Lavangen båtforening
  18.00 Gaver til nyfødte, utdeling av kulturpris og ungdomspris Ungdomshuset på Tennevoll

Lavangen kommune v/ ordfører

    Hymne til Lavangen - urframføring Ungdomshuset på Tennevoll Kjølenkoret, Lavangen skolemusikk og lokale musikere
 

21.00-02.00

FJORDROCKEN 2018
Konsert med Agy og Heartland
DJ Proxy spiller.

18 års aldersgrense.
Inngang kr 250,-/servering.
Ungdomshuset på Tennevoll    Frivillige i Lavangen
- i samarbeid med hovedkomiteen/Lavangen frivilligsentral
Søndag 24.06.18:        
 

16.00

Tombola Kjeiprød grendehus Kjeiprød grendelag

UEAFoto har sommerutstilling på Lavangen frivilligsentral i hele Lavangsvekka.

LOABÁGAVAHKKU 2018

Lea go dus jearaldagat, cealkámušat, divodusat dahje juoga eará, de váldde oktavuođa Kolbjørn Sjøsethain, jođiheaddji váldolávdegottis. 
Váldolávdegottis lea maiddá: Hege M. Rollmoen, eallindillelávdegottis, Tove Nordheim Loabága meahccevánddardansearvvis, Martha Sofie Pettersen ovddasta bargiid Loabága suohkanis, Elias Mortensen nuoraidráđđehusas ja Christian Ekeland, ealáhusovdáneaddji.

PROGRÁMMA – maŋimus rievdadan: geassemánu 12.b 2018

Beaivi

Áigi

Doalut

Gos

Lágideaddji/-t

  Juohke beaivvi Geassečájáhus govain Loabága eaktodáhttoguovddážis UEAfoto

Mánnodat 18.06.18:

 

 

 

 

 

17.00– 19:00

“Somá mánáide”

mánáidbeaivi

Skuvlašiljus

Rollmoen, Fjeldstad ja Høyem

 

Sullii diibmu 17.00

Rahpan Lavangsvekka

Skuvlašiljus

Váldolávdegoddi

 

18:00– 20:00

Mánáid-disco

Nuoraidbasas

Nuorat nuoraidbasas ja Karl-Kristian Berg

 

18:00-21:00

Gođus –ja gáhkkufeasta -
čájáhus/kaféa
Framgávpi lea rabas

Framheim

UL Fram

Disdaga
19.06.18:

 

 

 

 

 

10:00-

14:00

Girjerádju lea rabas

 

Loabák girjegoahtie

  13:00-
16:30
Láhpesgápvpi Lotternesas Nuoraidviesus UL Samhold  

 

17:00-

20:00

Deaivvadanbáiki boradanlanjas

Loabága skuvllas, boradanlanjas

Deannjá Sanitehtasearvi

 

 

17:00-
20:00

Girjerádju lea rabas

Loabága girjerájus

Loabák girjerádju

 

 

17:00

Paintball – nuvttá

Nesset

Loabák Paintball

 

 

19:00-
20:00

Namat geavahusas – namat rievdamin
Muhttin Loabága báikenamaid birra. Logaldalli Elling Ellingsen

Loabága girjegoađis

Loabák girjegoahtie

 

Gaskavahkku
20.06.18:

 

 

 

 

 

 

11:00-

13:00

Kaféa eaktodáhto-guovddážis

Eaktodáhto-guovddážis

LHL

 

 

17:00

Elvedilten.
Vázzit Ruŋgu johkagátti. 

Vázzigoahtit skuvlašiljus

Loabák meahccevánddardansearvi

 

 

17:00

Paintball

Nesset

Loabák Paintball

 

 

19:15

Loabák – Beardu
A-joavkku spábbačiekčangilvu

Loabák stádionis

Loabák IF

 

Duorastaga
21.06.18:
         

 

10:00-

14:00

Girjerádju lea rabas

Girjerájus

Loabák girjerádju

 

 

11:00-

13:00

Rullatorgilvu

Lavangheimen boarrásiid siiddas

Loabák suohkan,
Loabák eaktodáhtoguovddáš

 

 

18:00

Sihkkelgilvu   šluhtten

Deannjás

Astafjord sihkkelsearvi

 

 

17:00

Paintball

Nesset

Loabága Paintball
Bearjadat
22.06.18:
       
    Isogaisa 
Ronald Kvernmoas lea rabas lávvu
Deannjás Ronald Kvernmo
    Ástavuona giellagoađis lea rabas lávvu gos gáffe. Boađe ságastallat! Deannjás Ástávuona giellagoahtie

 

12:00-

18:00

“Elveparkfest”
- lahpesmárkan, biebmu ja eambbo.
Oasseváldit:
UL Samhold,
Annlaug S.Johnsen,
Krambuvika gilimuseasearvi,
Loabága meahccvánddardasearvi,
Loabága girjerádju.

Elveparken/ olggobealde Ornes- guovddáža

Lobága ektodáhtoguovddáš
Háliidat go don dahje du searvi cegget vuovdinbeavddi dahje juoida eará? Váldde oktavuođa Kolbjørn Sjøsethain eaktodáhtoguovddážis. 

 

17:00

Paintball

Nesset

Loabák Paintball

 

18:00-

20:00

shHAAAAAElFTkSuQmCCAA==
Ágy ja
báikkálaš nuoraidčuojaheaddjit

Nuoraiddoalut alkoholakeahttá,
NUVTTA!

Ođđa báiki:
Nuoraidviesus Deannjás
 

Nuoraidráđđi,
nuorat váhnemiiguin

 

 

21:00

Pub & quiz

Fjellkysten guosseviesus

Fjellkysten guosseviessu

Lávvordat
23.06.18:

 

 

 

 

 

10:00

Giligilvu spábbačiekčamis

Loabága stadionas

Loabák IF

 

17:00

Mihcamárat ávvudoalut
Vuovdit buvrru ja spihkebierggu
 

Ođđa báiki: 
Nuoraidviesus Deannjás

Loabák fanassearvi

 

18:00

Skeaŋkkat njuoratmánáide, kulturbálkášupmi ja nuoraidbálkásupmi juhkkojuvvot. 

Ođđa báiki: 
Nuoraidviesus Deannjás

Loabága sátnejođiheaddji

 

 

Giittoslávlaga Loabágii – vuosttaš ovdanbuktin

 

Ođđa báiki: 
Nuoraidviesus Deannjás

Kjølen lávlonjoavku, Loabága skuvlačuojaheaddjit ja báikkálaš čuojaheaddjit

 

21:00-

02:00

VUOTNAROCKA 2018
Ágy ja Hartland
DJ Proxy čuojahit.

Ahkemearri: 18 jagi
Sisabeassan máksa kr 250,- / guossoheapmi

Ođđa báiki: 
Nuoraidviesus Deannjás

Eaktodáhtolaččat Loabágis - ovttasbargguin váldolávdegottiin ja Loabága eaktodáhttoguovddážiin. 

Sotnabeaivve
24.06.18:

 

 

 

 

 

16:00

Tombola

Kjeiprød giliviessu

Kjeiprød gilisearvi