Her finner du kommunens postlister/offentlige journal som legges ut fortløpende. Ønsker du å få innsyn i dokumenter, må disse bestilles via postmottak/servicekontoret.

Et dokument som er unntatt offentligheten er påført lovhjemmel (§), og innholdet i dokumentet er anonymisert med *************.

Dersom du ønsker innsyn i kommunens dokumenter, eldre arkiv eller har andre henvendelser om kommunens postlister, ta kontakt med servicekontoret

Lavangen kommune skal gå over til nytt sak/arkivsystem 1. april 2019 i forbindelse med "opprydding" i det gamle systemet,  dukker det nå opp "gamle dokumenter" på postlisten. Vi beklager dette. 

Våre nye postlister vil være tilgjengelig fra medio april - da vil de komme i fulltekst, vi gleder oss :)