Alle lag/foreninger/bedrifter som ønsker treningstid i  Lauvhallen i tiden 20.08.19 - 20.06.20 må nå sende oss skriftlig søknad.
Her finner du SØKNADSSKJEMA (Pdf.) 
Utfylt søknadsskjema sendes/ leveres Lavangen kommune, Nesveien 7, 9357 Tennevoll innen 15. juli 2019. 

Merk: I tiden 15.-28. oktober 2019 er Lauvhallen opptatt av kommunen.
Bruk av Lauvhallen (hall og basseng) faktureres brukere i hht kommunestyrets vedtak.