Støttekontakttjenesten er et tilbud til personer som har behov for bistand for å kunne ha en meningsfull fritid og samvær med andre, som f.eks. kino, kafe besøk og gå tur.

Målgruppe
Personer som pga. nedsatt funksjonsevne, alder eller andre forhold har behov for bistand for å kunne delta i fritidsaktiviteter og ha en meningsfull fritid og samvær med andre.

Søknad og saksbehandling
Søknadsskjema finner du i menyen til høyre. Dersom noen søker på vegne av personen som skal motta tjenesten må fullmakt legges ved søknaden. Søknaden behandles fortløpende så raskt som mulig, og det fattes enkeltvedtak om innvilgelse eller avslag på tjenesten.