Astafjord barnevern er en interkommunal tjeneste som innbefatter kommunen Gratangen, Lavangen og Salangen. Salangen er vertskommunen og hovedkontoret er på Sjøvegan. Vi har tilgang til lokaler i Gratangen og Lavangen som er i bruk flere ganger i uka.

I barnevernet arbeides det hovedsakelig på tre på måter for barn, unge og familier:

  • Generell forebygging
  • Konkrete hjelpetiltak for familier
  • Alvorlige situasjoner: omsorgsovertakelse

Astafjord barnevern jobber etter barnevernsloven, og skal hjelpe til slik at barn og unge er trygge i deres oppvekst, og skal sette i gang tiltak hvis det oppstår hendelser og utfordringer.

Vår barnevernvakt for Sør- og Midt-Troms kan nås til alle tider på telefon 40002276.