Heder og ære er nylig gitt 3 ansatte som har arbeidet i Lavangen kommune i 25 år. Ordfører Bernhardt Halvorsen delte ut blomster, plakett og gavekort.
Fra venstre: Rose Svendsen, hjelpepleier;  Asveig Antonsen, helsesøster; ordfører Bernhardt Halvorsen og fagarbeider Ivan Røkenes.

Vi gratulerer!

fra venstre: rose Svendsen, Asveig Antonsen, Bernhardt Halvorsen og Ivan Røkenes.

foto: Erling Hanssen