Vi har lekkasje på den gamle vannledningen på Tennevoll. 
Arbeidet med feilsøking gjør at vannet blir stengt i kortere perioder i dag 16.05. Levering av vann blir ustabilt, og vannet kan være misfarget når vi åpner opp. 

Vi beklager ulempen dette gir.

 

 

Teknisk etat