Forhåndsstemmegiving

Fra 10. august kan du forhåndsstemme

FORHÅNDSSTEMMEGIVNINGEN STARTER 10. AUGUST

Mandag 11. september (noen steder også søndag 10. september) er det stortingsvalg og sametingsvalg. Hvis du ønsker det, kan du stemme på forhånd. Du kan forhåndsstemme i den kommunen du selv ønsker. Hvis du forhåndsstemmer i en annen kommune enn der du er innført i manntallet, må du gjøre dette så tidlig at stemmen din kan nå fram til rett kommune innen 12. september kl. 17.00. Ta med legitimasjon med bilde når du møter fram for å forhåndsstemme. Hvis stemmemottakeren ikke kjenner deg, vil du ellers ikke få avgi stemme. Hvis du har fått tilsendt valgkort, bør du ta med dette også, selv om det ikke er noe krav for å få forhåndsstemme. Hvis du ikke har mottatt valgkort innen 10. august ta kontakt med din hjemkommune. For velgere som bor i institusjon blir det mulig å forhåndsstemme på de institusjoner som er nevnt i oversikten under. Spesielt for sametingsvalget

Velgere som ønsker å stemme ved sametingsvalget, må være oppmerksom på at bare er noen kommuner hvor du kan stemme på valgdagen. Velgere i alle andre kommuner må forhåndsstemme. Stemmen din skal da sendes til en annen kommune for opptelling. Derfor bør du avgi forhåndsstemme i god tid. Liste over hvilke kommuner som har valgting, finner du på sametinget.no/valg. Forhåndsstemme til sametings­valget kan du avgi på samme sted som forhåndsstemme til stortingsvalget. Husk legitimasjon og ta helst med deg det tilsendte valgkortet for sametingsvalget.

Her kan du forhåndsstemme alle hverdager mellom kl. 09.00 og kl. 14.00              fra 10. august og til og med 8. september 2017:  Servicekontoret, Servicebygget, Tennevoll (i perioden 10.-11. august vil det være begrenset åpningstid). På Lavangsheimen og omsorgsboligene avholdes det forhåndsstemmegivning tirsdag 5. september, fra kl. 11.00 til kl. 14.00.

Valgstyret i Lavangen

 

OVDAGIHTII JIENASTEAPMI ÁLGÁ BORGEMÁNU 10. B.

Vuossárgga čakčamánu 11. b. (muhtun báikkiin maiddái sotnabeaivvi čakčamánu 10. b.) leat stuorradiggeválggat ja sámediggeválggat. Don sáhtát jienastit ovdagihtii jos háliidat. Don sáhtát ovdagihtii jienastit dan gielddas gos ieš háliidat. Jos jienastat ovdagihtii eará gielddas go gos leat fievrriduvvon jienastuslohkui, de fertet dahkat dan nu árrat go vejolaš vai du jietna joavdá rivttes gildii maŋimuštá čakčamánu 12. b. dii 17.00. Váldde mielde legitimašuvnna go manat ovdagihtii jienastit. Jos jietnavuostáiváldi ii dovdda du, de it beasa jienastit. Jos leat ožžon válgakoartta, de berret dan maiddái váldit mielde, vaikko dat ii gáibiduvvo ovdagihtii jienasteami várás. Jos it leat ožžon válgakoartta maŋimuštá borgemánu 10. b., de váldde oktavuođa du ruovttugielddain. Jienasteaddjit geat ásset ásahusas besset ovdagihtii jienastit dain ásahusain mat leat namuhuvvon geahčastagas vuolábealde. Guoská erenoamážit sámediggeválggaide. Jienasteaddjit geat háliidit jienastit sámediggeválggain, fertejit fuomášit ahte lea dušše muhtun gielddain gos sáhttá jienastit válgabeaivvi. Jienasteaddjit buot eará gielddain fertejit ovdagihtii jienastit. Du jietna sáddejuvvo muhtun eará gildii lohkama várás. Danne berret jienastit ovdagihtii buori áiggis. Listta guđe gielddain lea válgadiggi, gávnnat don sametinget.no/valg. Sámediggeválggaide sáhtát ovdagihtii jienastit seamma báikkis gos jienastat ovdagihtii stuorradiggeválggaide. Muitte legitimašuvnna ja váldde áinnas mielde válgakoartta maid leat ožžon sámediggeválggaid várás.  Dás don sáhtát ovdagihtii jienastit mán-bearj. dii 0900-1400, 10.b. borgemánus gitta 8.b. čakčamánnui 2017.: bálvaluskantuvrras, Deanjás.

(10.-11.b. borgemánus šaddá oaniduvvon rahpanáigi) Loabák-siiddas ja fuolahanvisttiin lea ovdagihtiijienasteapmi disdaga čakčamánu 5.beaivve dii. 1100-1400.

 

Loabága válgastivra