Skolehelsetjeneste

Generelt

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Kategorier

  • Skole, SFO og utdanning
  • Helse

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsesøster er tilstede på Lavangen skole - hver fredag - i skoletiden.

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Asveig
Etternavn: Antonsen
Tittel: helsesøster
Telefon: 77 17 65 56
E-post: asveig.antonsen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Helsesøstertjenesten
  • Telefon: 77 17 65 56
  • Epost asveig.antonsen@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 24 9357 TENNEVOLL
  • Åpningstid: Mandag-torsdag kl. 09-15

Andre opplysninger

Gyldig til

27.02.2020

Sist oppdatert

08.01.2016 13:50