Returordninger for avfall

Generelt

Beskrivelse

Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. Kommunen har plikt til å ta imot visse typer avfall. Det gjelder også produsent eller forhandler.

 • Kasserte elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall, inkluderer kuldemøbler)  Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. Du kan også levere EE-avfall til forhandler. For husholdningene er dette gratis. Leverer du næringsavfall til forhandler, vil det ikke koste noe hvis du samtidig kjøper en tilsvarende mengde EE-produkter. 
 • Miljøskadelige batterier  Du kan levere batterier vederlagsfritt i retur til forhandler når de kasseres. Plikten er begrenset til den kategorien batterier som forhandler omsetter. 
 • Kasserte dekk  Forhandler har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. 
 • Flasker og bokser (emballasje til drikkevarer)  Utsalgssteder har plikt til å ta imot en rimelig mengde returer av tomemballasje som inngår i en panteordning og som de selv forhandler. Du kan kreve å få pantebeløpet utbetalt kontant 
 • PCB-holdige isolerglassruter  Isolerglassruter produsert fram til 1980 kan inneholde PCB og skal leveres inn som farlig avfall. Husholdninger kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å motta inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallsbesitter.

Kategorier

 • Tekniske tjenester
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Samarbeidspartnere

www.hrs.no

 

Beslektede tjenester

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Albert
Etternavn: Pedersen
Tittel: Teknisk sjef
Telefon: 77 17 65 60
Mobil: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Anleggstjenesten, drift/vedlikehold etc
 • Leder: Albert Pedersen
 • Telefon: 77 17 65 60
 • Epost albert.pedersen@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 48 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

20.02.2020

Sist oppdatert

05.01.2016 10:02