Restskatt - betaling og innkreving

Generelt

Beskrivelse

Restskatt oppstår fordi du har betalt for lite skatt før likning. Den må betales selv om du klager på likningen. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du er uenig i likningen, sender du klage til skattekontoret. Fristen for klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring av at skattelisten er lagt ut. Når du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.

Kategorier

  • Sentraladministrasjonen
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Personer som har fått restskatt ved skatteoppgjøret

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Om restskatt fra Skatteetaten

Regelverk

Lov

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven)
Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Bjørn Helge
Etternavn: Aune
Tittel: økonomisjef
Telefon: 77 17 65 02
E-post: bha@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Sentraladministrasjon
  • Telefon: 77 17 65 00
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

30.01.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 10:34