Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer

Generelt

Beskrivelse

Du kan henvende deg til Fylkesmannen, som har ansvar for å føre tilsyn etter opplæringsloven, hvis du mener at skolen ikke gir opplæring i samsvar med den fag- og timefordelingen som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet.  Denne oversikten  viser hvor mange timer hvert fag skal ha på de ulike skoletrinnene, og hvilke fagkombinasjoner som er mulig. Dette er en del av Læreplanverket for Kunnskapsløftet – en reform for skoleverket som startet i 2006.

Skoleeier er forpliktet til å dokumentere at skolen følger fag- og timefordelingen. Skolen skal prioritere at du utvikler grunnleggende ferdigheter i å

 • uttrykke deg muntlig 
 • uttrykke deg skriftlig 
 • lese 
 • regne 
 • bruke digitale verktøy

Disse ferdighetene er integrert i læreplanene for de ulike fagene. Læreplanene har tydelige mål for hva du skal mestre på de ulike trinnene. Hvis du ikke har tilstrekkelig utbytte av den vanlige undervisningen, har du rett til spesialundervisning.

Kategorier

 • Skole, SFO og utdanning

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsløftet

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se opplæringsloven §§ 2-3, 3-2, 3-4, 4A-6, 6-4

Lov

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 3-2 Omfanget av den vidaregåande opplæringa i tid
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 3-4 Innhald og vurdering i den vidaregåande opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 4A-6 Innhaldet i opplæringa
Lov om grunnskolen og den vidaregåande skolen (opplæringslova) § 6-4 Innhaldet i opplæringa

Forskrift

Forskrift til opplæringslova kap. 1 Innhaldet i opplæringa

Retningslinje

Veiledninger til læreplaner i Kunnskapsløftet

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Tove
Etternavn: Hansen
Tittel: Oppvekstsjef
Telefon: 77 17 65 12
Mobil: 919 95 725
E-post: tove.hansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Oppvekstetaten
 • Leder: Tove Hansen
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

20.02.2020

Sist oppdatert

08.01.2016 13:50