Kunnskapsprøven - alkoholloven

Generelt

Beskrivelse

Styrere og stedfortredere for salgs- og skjenkebevillinger må ha dokumentert kunnskap om alkoholloven. Dette kravet oppfylles ved at du består kunnskapsprøven. Bevillingsmyndigheten skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven.
For å avlegge kunnskapsprøve kontakter du den aktuelle bevillingsmyndighet:

  • For kommunale salgs- og skjenkebevillinger: Kommunen hvor virksomheten utøves, eller i hjemkommunen
  • Statlige skjenkebevillinger for skip: Fylkesmannen i det fylket virksomheten er registrert som bevillingshaver
  • Statlige skjenkebevillinger for tog og fly: Helsedirektoratet

Personer med tilknytning til Forsvarets befalsmesser kan avlegge prøven i den kommunen hvor virksomheten utøves eller i hjemkommunen.
Kunnskapsprøven i alkoholloven er en flervalgsprøve med et tilfeldig uttrekk av spørsmål fra en database. Du vil få 60 minutter til å besvare prøven. For å få bestått prøve må 24 av 30 svar være riktige.
Ta med gyldig legitimasjon når du skal avlegge prøven.

Kategorier

  • Helse
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Styrere og stedfortredere i virksomheter som har eller søker om salgs- eller skjenkebevilling

Pris for tjenesten

Før du avlegger prøven, må du betale et gebyr på kr 400,-. Prøven kan tas flere ganger hvis den ikke bestås. Du må betale gebyr for hver oppmelding.

Gebyr og avgifter 2016

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Regelverk

Forskrift

Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholforskriften) kap. 5 Kunnskapsprøve

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Lavangen kommune
Nessveien 7
9357 Tennevoll

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Ingrid
Etternavn: Hammer
Tittel: Ass. rådmann/personalsjef
Telefon: 77 17 65 07
Mobil: 958 12 782
E-post: ingrid.hammer@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Servicekontoret
  • Telefon: 77 17 66 10
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
  • Åpningstid: 15.09-14.05: kl. 09.00-14.00 15.05 - 14.09: kl. 09.00-15.00

Andre opplysninger

Gyldig til

07.02.2020

Sist oppdatert

04.01.2016 09:46