Kulturskole - opptak

Generelt

Beskrivelse

Kulturskolen er et musikk- og kulturfaglig tilbud. Tilbudet er organisert i tilknytning til skoleverket og kulturlivet ellers.

Kategorier

  • Kultur og fritid
  • Skole, SFO og utdanning

Målgruppe

Elever i grunnskolen og videregående skole.

Kriterier/Vilkår

Når du søker om opptak, har du krav på å få et skriftlig vedtak fra kommunen. Selv om du ikke har rett til å motta et tilbud, må kommunens avgjørelse om tildeling av plass være saklig begrunnet.

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Norsk kulturskoleråd

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Alle kommuner skal alene eller i samarbeid med andre kommuner ha et musikk- og kulturskoletilbud til barn og unge.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Hans-Erik
Etternavn: Børve
Tittel: Rektor
Telefon: 77 17 65 28
E-post: hans.erik.borve@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

Andre opplysninger

Gyldig til

27.02.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 09:53