Jordmortjeneste

Generelt

Beskrivelse

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

Kategorier

  • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
  • Helse

Målgruppe

Gravide

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Stiftelsen Amathea - gratis veiledning
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
helsenorge.no - graviditet og fødsel

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se forskriftens §§ 2-1 og 2-3.

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)

Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Asveig
Etternavn: Antonsen
Tittel: helsesøster
Telefon: 77 17 65 56
E-post: asveig.antonsen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Helsesøstertjenesten
  • Telefon: 77 17 65 56
  • Epost asveig.antonsen@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 24 9357 TENNEVOLL
  • Åpningstid: Mandag-torsdag kl. 09-15

Andre opplysninger

Gyldig til

25.06.2020

Sist oppdatert

08.01.2016 13:50