Helsestasjon

Generelt

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du tilbud om

 • helseundersøkelse
 • barnevaksinasjoner
 • svangerskapskontroll
 • rådgivning om helse, barns utvikling, kosthold med mer

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Kategorier

 • Sentraladministrasjonen
 • Skole, SFO og utdanning
 • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barn i flerspråklige familier
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Småbarnsforeldres rettigheter (brosjyre)
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen
Testing av nyfødte
helsenorge.no - helsestasjon

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrift

Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Asveig
Etternavn: Antonsen
Tittel: helsesøster
Telefon: 77 17 65 56
E-post: asveig.antonsen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Helsesøstertjenesten
 • Telefon: 77 17 65 56
 • Epost asveig.antonsen@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 24 9357 TENNEVOLL
 • Åpningstid: Mandag-torsdag kl. 09-15

Andre opplysninger

Sist oppdatert

11.01.2016 09:46