Fosterhjem

Generelt

Beskrivelse

Har du eller dere lyst til å være fosterforeldre og evner å gi barn et trygt og godt hjem? Et fosterhjem tar imot barn når barnevernstjenesten har besluttet at det skal igangsettes et hjelpetiltak eller i forbindelse med en omsorgsovertakelse. Kommunen har ansvaret for å godkjenne og føre tilsyn med hjemmet. Du vil få nødvendig opplæring.

Kategorier

 • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Kriterier/Vilkår

Fosterforeldre vurderes nøye opp mot det enkelte fosterbarns individuelle behov. De viktigste kravene til deg er at du er i en stabil livssituasjon og har et sosialt nettverk - uansett om du er samboer, enslig eller gift.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor i fosterhjemmet.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Barnevernets hjemmeside
Fosterhjem - hjemmeside

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) kap. 4 - særlige tiltak
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest

Forskrift

Forskrift om fosterhjem

Retningslinje

Fosterhjem (retningslinjer fra BFD)
Fosterhjem og fosterhjemsavtalen
Rutiner til fosterforeldre - Forebygging og håndtering av mistanke om seksuelle overgrep

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Gunnhild
Etternavn: Masterbakk
Tittel: leder barneverntjenesten
Telefon: 77 17 20 55
Mobil: 97572055
E-post: gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Astafjord Barneverntjeneste
 • Beskrivelse:

  Interkommunal barneverntjenste.

  Kontordag på Tennevoll: torsdager 09-15

 • Telefon: 97572055
 • Besøksadresse: 9350 Sjøvegan
 • Åpningstid: 09-15

Andre opplysninger

Gyldig til

29.04.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 10:44