Farlig avfall

Generelt

Beskrivelse

Kommunen skal sørge for at det finnes mottak der du kan levere farlig avfall. Sørg for at emballasjen er tydelig merket med opplysninger om innholdet. Farlig avfall er avfall som ikke kan håndteres sammen med annet husholdningsavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller skade på mennesker og dyr.

Eksempler på farlig avfall fra husholdninger er:

 • Rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer
 • Oppladbare batterier (egen returordning) 
 • Maling, lim, lakk, løsemidler og spraybokser som inneholder farlige stoffer
 • Asbestholdige materialer 
 • PCB-holdige isolerglassruter (egen returordning) 
 • Impregnert trevirke
 • Ulike elektroniske og elektriske produkter (egen returordning)

 

Kategorier

 • Tekniske tjenester
 • Helse
 • Øvrige tjenester

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter med mindre mengder farlig avfall

Kriterier/Vilkår

Kommunens plikt begrenser seg til å motta inntil 400 kg farlig avfall per år per avfallsbesitter. I tillegg har kommunen plikt til å motta inntil 500 kg PCB-holdige isolerglassruter per år per avfallsbesitter.

Pris for tjenesten

For husholdninger er det gratis å levere farlig avfall. Renovasjonsavgiften dekker dette. Virksomheter må betale gebyr når avfallet leveres.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste, se avfallsforskriften kap. 11. Vedlegg 1 til kapittel 11 definerer hvilke avfallstyper som er farlig avfall.

Forskrift

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Albert
Etternavn: Pedersen
Tittel: Teknisk sjef
Telefon: 77 17 65 60
Mobil: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Teknisk etat
 • Leder: Albert Pedersen
 • Telefon: 77176560
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

05.01.2016 10:03