Etablererprøven for serveringsvirksomhet

Generelt

Beskrivelse

Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder for serveringsstedet ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at ansvarlig for et serveringssted har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning av betydning for driften. Kommunen skal avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. 

Etablererprøven er en flervalgsprøve. Du vil få 90 minutter til å besvare den. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Ta med gyldig legitimasjon.

Kategorier

  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling

Pris for tjenesten

Gebyr og avgifter 2016

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Læremateriell til etablererprøven for serveringsvirksomhet - VINNs nettbutikk

Regelverk

Lov

Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) § 5 Krav om etablererprøve

Forskrift

Forskrift om etablererprøve for daglig leder av serveringssted

Retningslinje

Etablererprøven i serveringsloven - endring av lovlige hjelpemidler
Orientering om etablererprøven (rundskriv)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Ingrid
Etternavn: Hammer
Tittel: Ass. rådmann/personalsjef
Telefon: 77 17 65 07
Mobil: 958 12 782
E-post: ingrid.hammer@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Sentraladministrasjon
  • Telefon: 77 17 65 00
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Sist oppdatert

05.01.2016 10:37