Den kulturelle skolesekken

Generelt

Beskrivelse

Som elev i skolen får du tilgang til gode kulturopplevelser gjennom Den kulturelle skolesekken. Tilbudet skal være profesjonelt og bredt og dekker blant annet musikk, scenekunst, litteratur, visuell kunst, film og kulturarv. Målet er at alle elever skal bli kjent med og utvikle forståelse for ulike kunst- og kulturuttrykk. Dette er også i tråd med målene i de ulike læreplanene for skolen.

Kategorier

  • Kultur og fritid
  • Skole, SFO og utdanning
  • Barnehage

Målgruppe

Den kulturelle skolesekken gjelder elever både i grunnskole og videregående skole – uavhengig av bakgrunn og hvilken skole du går på.
 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Den kulturelle skolesekken - hjemmeside

Beslektede tjenester

Regelverk

Retningslinje

Kulturell skulesekk for framtida - St.meld. nr. 8 (2007-2008)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Dagfinn
Etternavn: Antonsen
Tittel: rektor
Telefon: 77 17 65 21
E-post: dagfinn.antonsen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Lavangen skole
  • Telefon: 77 17 65 00
  • Telefaks: 77 17 65 92
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Tennevollveien 21 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

04.01.2020

Sist oppdatert

04.01.2016 09:30