Besøkshjem

Generelt

Beskrivelse

Å være besøkshjem innebærer at du tar imot barn eller ungdom én eller flere helger per måned. Det er viktig at du er en trygg og stabil voksen med husrom og hjerterom. Besøkshjem er et frivillig hjelpetiltak og en støtte til familier som har et særlig behov. Besøkshjemmet skal ikke erstatte barnets hjem hos sine biologiske foreldre.

Kommunen vil vanligvis avertere etter besøkshjem når det er behov. Du kan også henvende deg til kommunen på eget initiativ.

Kategorier

 • Kultur og fritid
 • PRO - pleie, rehabiltering og omsorg
 • Helse

Målgruppe

Enslige, par og barnefamilier

Kriterier/Vilkår

Det stilles ingen krav om at du har formell utdanning for å være besøkshjem. Det legges størst vekt på at du er personlig egnet. Du kan gjerne ha egne barn.

For å bli godkjent, må du legge fram tilfredsstillende politiattest. Det kan kreves politiattest også fra andre som bor eller oppholder seg i hjemmet.

Regelverk

Lov

Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 4-4 - hjelpetiltak for barn og barnefamilier
Lov om barneverntjenester (barnevernloven) § 6-10 - politiattest

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Gunnhild
Etternavn: Masterbakk
Tittel: leder barneverntjenesten
Telefon: 77 17 20 55
Mobil: 97572055
E-post: gunnhild.masterbakk@salangen.kommune.no

Kontaktenhet

 • Navn: Astafjord Barneverntjeneste
 • Beskrivelse:

  Interkommunal barneverntjenste.

  Kontordag på Tennevoll: torsdager 09-15

 • Telefon: 97572055
 • Besøksadresse: 9350 Sjøvegan
 • Åpningstid: 09-15

Andre opplysninger

Gyldig til

31.12.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 00:38