Arbeidsgiverkontroll og -veiledning

Generelt

Beskrivelse

Skatteoppkrever kontakter arbeidsgivere/firmaer for å utføre regnskapskontroll og gi veiledning innenfor områdene lønn, skattetrekk, arbeidsgiveravgift og pliktig innberetning. Nyetablerte virksomheter bør selv ta kontakt for å få informasjon og veiledning.

Kategorier

  • Sentraladministrasjonen
  • Øvrige tjenester

Målgruppe

Arbeidsgivere og firmaer

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Skatteetaten

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten.

Lov

Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) § 5-13 Kontroll av arbeidsgivere

Kontaktinformasjon

Kontaktenhet

  • Navn: Sentraladministrasjon
  • Telefon: 77 17 65 00
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

23.01.2020

Sist oppdatert

11.01.2016 09:37