Astafjord barneverntjeneste

Telefon: 902 36 112

Postadresse:
Postboks 77, 9350 Sjøvegan

Besøksadresse:
Huset mot havet, 2. etg.(sentrum)
9350 Sjøvegan

Astafjord lønn og regnskap

Bjørn-Helge Aune
økonomisjef
Telefon: 905 98 213
E-post: bjorn-helge.aune@lavangen.kommune.no

Sølvi Frantzen Simonsen
leder
Telefon:
E-post: solvi.simonsen@lavangen.kommune.no

Anita Jensen
konsulent
Telefon: 922 04 408
E-post: anita.jensen@lavangen.kommune.no

Ida Løkse
konsulent
Telefon: 922 04 176
E-post: ida.lokse@lavangen.kommune.no

Lena Hegge Pedersen
konsulent
Telefon: 922 10 638
E-post: lena.pedersen@lavangen.kommune.no

Liss Beate Rasmussen
konsulent
Telefon: 922 03 035
E-post: liss.rasmussen@lavangen.kommune.no

Heidi Røkenes
konsulent
Telefon: 922 23 578
E-post: heidi.rokenes@lavangen.kommune.no

Sissel Sjøgren
førstesekretær
Telefon: 922 03 542
E-post: sissel.sjogren@lavangen.kommune.no

 

Astafjord kart og oppmåling

Erlis Anderzen
avd.ingenør
Telefon: 77 17 66 19
E-post: Erlis.anderzen@gratangen.kommune.no

Astafjord kemnerkontor

tlf. 77 02 18 23

Postadresse:
Nerveien 2
9470 Gratangen

Besøksadresse:

Kommunehuset, Årstein
Gratangen

Ted Okstad
enhetsleder
Telefon: 77 02 18 23

Ástávuona giellagoahtie

Telefon 485 00 275

Lars Joar Halonen
daglig leder
E-post: lars.joar.halonen@lavangen.kommune.no

Kristina J. Eira
konsulent/nestleder
Telefon: 413 52 538
E-post: kristina.eira@lavangen.kommune.no

Elisabeth Tobiassen
konsulent
Telefon: 77 17 65 14
E-post: elisabeth.tobiassen@lavangen.kommune.no

Prosjektkontor, telefonummer  413 49 653
Prosjektkontor, telefonnummer  413 48 957

Barnehager

Ástávuona mánáidgárdi
Telefon 407 29 799

Rigmor Thomassen
styrer
E-post: rigmor.thomassen@lavangen.kommune.no

 

Lauvmakken barnehage
Telefon 407 69 436

Tove Andberg
styrer

E-post: tove.andberg@lavangen.kommune.no

Bibliotek

Anne Stømmesen
biblioteksjef/rådgiver
Telefon: 922 19 445 (direktenummer til biblioteket)
            906 57 194
E-post: anne.strommesen@lavangen.kommune.no

Inger A. E. Svendsen
assistent
Telefon: 922 19 445

Arbeidstakerorganisasjoner

Delta
Ivan Røkenes
Telefon: 922 13 335

Fagforbundet
Oddveig Johansen
Telefon: 922 28 018

 

Utdanningsforbundet

Nanna Thomassen
Telefon: ......

 

Feier, brann og redning

Bardu brann og redning
Kirsten Finmark
brannsjef
Telefon: 77 19 33 88/918 76 281
E-post: kirsten.finmark@bardu.kommune.no

Frisklivssentral

Asveig Antonsen
helsesøster/folkehelsekoordinator
Telefon: 922 29 469
E-post: asveig.antonsen@lavangen.kommune.no

Frivilligsentral

Lavangen frivilligsentral
Kolbjørn Sjøseth
leder
Telefon: 922 26 435
E-post: kolborn.sjoseth@lavangen.kommune.no

Fysioterapi

Geir Bjerregård
fysioterapeut
Telefon: 922 37 159
E-post: geir.bjerregaard@lavangen.kommune.no

Helsestasjon/helsesøster

Asveig Antonsen
helsesøster
Telefon: 922 29 467
E-post: asveig.antonsen@lavangen.kommune.no

 

Marthe Kristoffersen
jordmor
-kontakt helsesøster for avtale

Integreringstjenesten

Tor-Eilif Emaus
integreringskoordinator
Telefon: 901 45 544
E-post: torEM@lavangen.kommune.no

 

 

Kulturskolen

Hans-Erik Børve
kulturskolerektor
Telefon: 922 35 737
E-post: hans.erik.borve@lavangen.kommune.no

Landbrukskontor

Albert Pedersen
teknisk sjef
Telefon: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Lauvhallen

Ta kontakt med skolen v/ rektor eller biblioteket v/ biblioteksjef.

 

Legekontor/legevakt

Legevakt
116 117 / 77 18 64 90
Øyeblikkelig hjelp i legekontorets åpningstid: 77 17 69 98 eller  916 94 182.

Besøksadresse:
Lavangen helsesenter
Nesveien 24
9357 Tennevoll
Telefon: 77 17 69 99
E-post: legekontoret@lavangen.kommune.no
 

Kjell-Are Pettersen
kommuneoverlege
e-post: kjell.a@lavangen.kommune.no

Samir Dara
kommunelege
e-post:

Yvonne Borch
helsesekretær
e-post: yvonne.borch@lavangen.kommune.no

Kristianne F. Pettersen
helsesekretær
e-post: kristianne.pettersen@lavangen.kommune.no

Martha Sofie Pettersen
helsesekretær
e-post: martha.sofie.pettersen@lavangen.kommune.no

 

NAV Lavangen

Ståle Gabrielsen
leder
Telefon: 55 55 33 33
E-post: stale.gabrielsen@nav.lavangen.no

Unni Nilsen
fagleder
Epost: unni.elisabeth.nilsen@lavangen.kommune.no

Roger Åmo
E-post: roger.amo@nav.no

Næringsutvikler

Christian Ekeland
næringsutvikler
Telefon: 950 73 988
E-post: christian.ekeland@lavangen.kommune.no

Oppvekstkontor

Dagfinn Antonsen
fungerende oppvekstsjef/skolefaglig ansvarlig
Telefon: 413 72 096
E-post: dagfinn.antonsen@lavangen.kommune.no

 

Elisabeth Tobiassen
fungerende oppvekstsjef/konsulent
Telefon: 922 35 343
E-post: elisabeth.tobiassen@lavangen.kommune.no

 

 

Tove Hansen (perm p.t.)
oppvekstsjef
Telefon: 919 95 725
E-post: tove.hansen@lavangen.kommune.no

Ordfører

Berhardt Halvorsen
ordfører
Telefon: 916 60 741
E-post: bernhardt.halvorsen@lavangen.kommune.no

 

Pleie-, rehablitering- og omsorgsavdeling (PRO-avd) / Lavangsheimen, hjemmetjenesten, bolig 8, rus-og psykiatitjenesten

Norunn Johansen
PRO-leder
Telefon:911 90 878
E-post: norunn.johansen@lavangen.kommune.no

Nan-Tove Thomassen
avdelingssykepleier Lavangssheimen
Telefon: 922 38 884
E-post: nan.tove.thomassen@lavangen.kommune.no

Astri Andberg
miljøterapeut
Telefon: 922 36 015
E-post: astri.andberg@lavangen.kommune.no

Sissel B. Rydningen
avdelingssykepleier hjemmetjenesten
Telefon: 922 10 069
e-post: sisselbratsberg.rydningen@lavangen.kommune.no

Hjemmesykepleien
Telefon: 976 67 456

Iris Solbakk
kjøkkensjef
Telefon: 922 23 057

Lavangsheimen, vaktrom
telefon: 922 08 470

Bolig 8
Telefon: 971 12 017

Rus- og psykiatritjenesten:

Edith Klette Hansen
sykepleier
Telefon: 922 06 034
            909 55 489
 edith.hansen@lavangen.kommune.no

 

Revisjon

Telefon:
            77 17 20 16
            77 17 20 17

Personvernombud

Personvernombud: Anne Strømmesen
tlf. 906 57 194
e-post: anne.strommesen@lavangen.kommune.no

Rådmann

Erling Hanssen
rådmann
Telefon: 481 80 918
E-post: erling.hanssen@lavangen.kommune.no

 

Ingrid Hammer
personalsjef/ass.rådmann
telefon: 958 12 782

Servicekontor

Evy Hansen
førstesekretær
Telefon: 922 11 415
E-post: evy.hansen@lavangen.kommune.no

Anne Stømmesen (20%)
biblioteksjef/rådgiver
Telefon: 906 57 194
E-post: anne.strommesen@lavangen.kommune.no

Skolen og skolefritidsordningen

Terje Pedersen (vikar fra fra 01.11.18)
rektor
Telefon: 922 32 544
E-post:terje.pedersen@lavangen.kommune.no

Mona Rambø
inspektør
Telefon: 922 02 501
E-post: mona.rambo@lavangen.kommune.no

Tove Andreassen
rådgiver
Telefon: 922 06 646
E-post: tove.andreassen@lavangen.kommune.no

Hogne Dahlberg
IKT ansvarlig
tlf. 905 40 305


Sølvi Rydningen  
Veronika Hellefossmo (perm)

sosiallærer
Telefon: 922 30 292

Arbeidsrom: Anita Løvhaug, Kirsti- V. Simonsen, Sondre .., Linda Foshaug................................................922 06 985
Arbeidsrom: Erna Bratsberg, Berit Johnsen.............................................................................................922 35 131
Arbeidsrom: Frid S. Johansen, Tove Andreassen, Lise B. Vimme, Marita Bratsberg, Britt Marit Svendsen ....922 06 646
Arbeidsrom:  Hege M. Rollmoen, Åse J. Lavva, Stine Mari Høyem, May Iris Hansen....................................922 09 812
Arbeidsrom:  Tor Ivar Andersen, Knut Reithe, Tanja Skavholm....................................................................922 17 275
Arbeidsrom:  Kristine Bjerkmo, Mariell Flatmo, Eva B. Haakseth................................................................922 26 079

Skolefritidsordningen (SFO)
Telefon:  922 04 127

Gørid Fjellstad
leder SFO
Telefon: 922 04 127

Skolebiblioteket
tlf. 922 19 445

Teknisk, drift- og vedlikeholdsavdeling

Odd Elling Christensen
ingeniør
Telefon: 930 89 001
E-post: odd.christensen@lavangen.kommune.no

Albert Pedersen
teknisk sjef
Telefon: 901 68 127
E-post: albert.pedersen@lavangen.kommune.no

Andreas Simonsen
avd.sjef
Telefon: 917 87 520
E-post: andreas.simonsen@lavangen.kommune.no

 

Drift- og vedlikehold:

Geir Sjøgren, tlf. 930 78 222
Ivan Røkenes, tlf. 930 11 185
Nayef ............tlf. 413 57 542
 

Ungdomsarbeider

Ungdomsarbeider, lærling Karl-Kristian Berg (2018/2019)

Veterinær

Veterinærvakt:
Telefon: 922 18 999