Tidligstemmegiving

TIDLIGSTEMMEGIVING

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme. Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge. Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme. Kontaktinformasjon: Servicekontoret man.-fred. fra kl. 09.00 til kl. 14.00.

 

ÁRRAJIENASTEAMPI

Jienasteaddjit geat háliidit jienastit áigodagas suoidnemánu 1. b. rájes borgemánu 9. b. rádjai, sáhttet váldit oktavuođa gielddain ja šiehttat áiggi goas jienastit. Oktavuođa sáhttá váldit guđe beare gildii Norggas. Muitte váldit mielde dohkálaš legitimašuvnna go áiggut jienastit. Oktavuođadiehtu: servicekantuvrra/Loabága suohkan mán- bearj. Dii 09.00-14.00