Dusjene i Lauvhallen er stengt hele uke 9 (26.02-02.03.18) fordi det skal monteres skillevegger.