Servicekontoret kan kontaktes for å få svar på det meste av kommunale tjenester og forvaltning. Servicekontoret kan kanskje ikke gi deg svar på alle spørsmål, men vil da formidle riktig kontakt slik at du får hjelp.
Servicekontoret har også masse ulike søknadsskjemaer og brosjyrer om kommunale tjenester, og kan hjelpe til med utfyllingen av disse hvis ønskelig.
Sakspapirer til alle kommunale møter ligger fremme her og du kan låne vårt internett. 

Servicekontoret er administrasjones sekretæriat.