Faste medlemmer:

  •  - leder
  • Iris Gjertsen (Ap) - nestleder
  • Iris Solheim-Nilsen (Sp)
  • Tor-Arne Nerdal (Ap)
  • Nils-Ante Eira (H)

Vara:

  • John Kristian Fossli (Sp)
  • Cathrine Moen Jørgensen (Sp)
  • Einar Paulsen (Ap)
  • Gisle Aarberg (H)