Ordfører på kontoret

Ordførers oppgaver

Ordføreren er kommunens politiske frontfigur. Han/hun symboliserer kommunen utad  og er samtidig den samlende politiske skikkelsen innad. I forholdet mellom administrasjon og de folkevalgte spiller ordføreren en sentral rolle som bindeledd og formidler av synspunkter.

Ordførerens viktigste oppgave er å lede kommunestyret og formannskapet og er rettslig representant for kommunen

Portrettbilde av varaordfører Kristine Haugen

Varaordfører

Kristine Haugen (Ap) er varaordfører for Lavangen kommune.

Kontaktinfo:

Telefon: 917 84 116

E-Post: kristine.haugen@yahoo.no