Rådet for funksjonshemmede

Faste medlemmer for perioden 2015-2019

  • Tanja Skavholm - leder
  • Viktor Andberg - nestleder
  • Anna Therese Nilssen - Lavangen Mental Helse
  • Torill Berg - LHL Lavangen
  • Stine Pettersen - Rådmanns repr.