Kontrollutvalg

Faste medlemmer i kontrollutvalget valgt for perioden 2015-2019

  • Jon Rasdal  Eliassen  - leder  
  • Unn Tove Bakkevoll  - nestleder       
  • Svenn Ole Wiik