Administrasjonsutvalg

Oversikt over faste medlemmer i administrasjonsutvalget i perioden 2015-2019:

  • Bernhardt Halvorsen (Sp) - ordfører
  • Kristine Haugen (Ap) - varaordfører
  • Sissel Rydningen (Sp)
  • Klaus Larsen (Ap)
  • Arvid Småriseth (H)
  • Tove Berg Paulsen
  • Terje Pedersen