Møtekalender

2017:

 

   Januar

     Februar

      Mars

       April

    Mai

     Juni

   Juli

  August

 September

 Oktober

 November

  Desember

   Kommunestyret      

 

23

 

20

 

15

 

 

14

 

2

7

   Formannskapet/-

   Administrasjonsutvalget

 

13

23*

20

20

5

10

29

15

22

 

31

14

9

23

6

20

 

   Samepolitisk utvalg

31

 

20

 

23

 

 

15

 

10

14

 

   Planutvalg

 

14

21

7*

30

 

 

31

 

10

7

 

   Levekårutvalg

25*

15

8*

22 /29*

 

31

 

 

30

 

11

8

 

   Eldreråd       17*                         5      
   Rådet for funksjonshemmede              8                  10                20        25    
   Kommunalt næringsfond                     20                  
   Valgstyret                5              
Endring i møtetidspunkt: Levekår 15.02.17 utsettes.  Levekår 22. mars utsettes til 29. mars kl 18.00. Levekår 31 mai utgår.

 

Kontrollutvalget har følgende møtedatoer: 12.01.17 , 15.05.17 , 18.09.17 og 06.11.17 Innkallinger og protokoller 

 

2016:

Kommunestyret

Formannskap

 

Administrasjonsutvalg, Arbeidsmiljøutvalg, Ansettelsesutvalg, Eldreråd, Kommunalt næringsfond, Levekårsutvalg, Planutvalg, Rådet for funksjonshemmede, Samepolitisk utvalg

 

Savner du innkallinger/protokoller som er eldre en disse, er de ikke lagt inn siden nettsiden var ny høsten 2016. Send en mail til post@lavangen.kommune.no om hva du ønsker, så får du tilsendt så snart som mulig.