Kommunen

Lavangen kommune ble opprettet den 1. januar 1907 etter en deling av Ibestad.

Kommunen har fått sitt navn etter fjorden Lavangen og kommer fra norrønt Laufangr, som betyr «løvfjord». Administrasjonssenteret er Tennevoll

Kommunevåpenet ble godkjent den 18. desember 1987 og viser tre gyldne bjørkeblad på rød bunn. Våpenet symboliserer møtet mellom de tre bosetningene i kommunen: nordmenn, kvener og samer. Den 1. oktober 2009 ble Lavangen kommune /Loabága suohkan innlemmet i forvaltningsområdet for samisk språk.