Naturopplevelser

Stormyra

3,5 km² våtmarksområde som er et fredet naturreservat, kjent for sitt rike dyre –og fugleliv. Mye brukt som skiterreng om vinteren.

Liavegen

Idyllisk veg som går på nordsida av fjorden, og er merket av på kartet som en vandrerute. Langs vegen fins flere lett tilgjengelige fiskeplasser. I tillegg er det en meget frodig og artsrik vegetasjon her.

Gammetufter

Sneveien, Spansdalen. Godt synlige og klart markerte tufter etter bolig- og fjøsgammer. I Spansdalen har det fra 1800-tallet vært fastboende samisk befolkning.


Gammen i Spansdalen

Gammen var ferdig sommeren 2002.Den ble bygd opp av Rungu Duodjiforening. En kan gå opp ved Mellagårdan i Spansdalen til Nerdalsgammen. Ved å følge en bratt sti her kommer en rett til gammen. 

Merkede turløyper

Lavangen fjellvandrerlag har merket en rekke turløyper som kan benyttes sommer og vinter. 6 av løypene er merket med standariserte skilt. Fjellvandrerlaget har turkart som kan kjøpes.

I tillegg har Fysak og Lavangen LHL satt opp trimkasser langs kjørbar vei og skogsvei rundt om i kommunen.

 

Kulturminner

Lavangen kommune har gitt ut et hefte "Registrerte kulturminner i Lavangen - en del av vår lokale historie" av Jentoft Teigland. Heftet er tilsalgs på Spar og servicekontore