Mobil scene til utleie

Mobil scene til utleie

Lavangen kommune har mobil scene til utleie

Scenen er en stagemobil XLR. Den er 55 kvadratmeter og leveres på en 10 meter henger.

Når scenen er rigget er den ca 6,1 m dyp, 9,0 m bred og 4,4 m høy.

 Ved utleie har eier ansvar for transport og rigging. Leietaker må stille med minst 1 person til opp- og nedrigging. Opprigging tar ca 1,5 time, det samme gjelder nedrigging.

Scenen leies ut til følgende pris: kr 20.000,- for første døgn, og kr 10.000,- pr. påfølgende døgn. I tillegg faktureres utgifter til transport, sjåfør, rigging m.v. Ideelle lag og foreninger i Lavangen betaler kr 1000,- i leie pr. døgn.

Det inngås en skriftlig avtale mellom leier og eier ved utleie.

Kontakt rådmann Erling Hanssen ved forespørsel om leie.