Kulturminner

Bjørnegrav på Røkenes

I 1988 fant noen barn et bjørneskjelett i Lavangen. Bjørnen var gravlagt et stykke opp i lia ovenfor gården Røkenes. Graven hadde vært dekket med en steinhelle på 1,5x0,6 meter. Professor-stipendiat Lars Ivar Hansen ved Tromsø Museum (nå professor ved Universitetet i Tromsø) skrev i 1989 en artikkel som ble utgitt i Harstad Tidende om dette funnet. Bjørnen som ble gravlagt ble tatt av dage en gang mellom 1400-tallet og 1640. Bjørnekultus var en viktig del av den eldre samiske kultur, og bjørnen ble betraktet som et hellig dyr

Krambuvika bygdemuseum

I denne vika var det tidligere et handelssted. Nå er det et bygdemuseum, som ble etablert i 1984. Museumsanlegget består av Hovedbygningen «Sverrebrygga», nothuset «Arthurbrygga», «Jennystua», naust, bårstue og en komplett innredet smie, «Halmarsmia».og et kombinasjonsbruk på Røkenes ” Normann-Jonsa” stua. Krambuvika Bygdemuseum har åpent hver søndag i juli.

Krigshistorisk landskap

Krigshistorisk landskap ble åpnet av Kong Harald sommeren 2009. Monumentet er ett av ialt 6 monumenter som ble satt opp mellom Bardufoss og Narvik som et minne etter aprildagene i 1940. Ved Lapphaugen er det reist en støtte til minne om General Fleischer som i 1940 var øverstkommanderende for de norske styrkene i Nord-Norge. Fossbakken, Lapphaugen, Bukkemyra og Gressdalen var viktig krigsskueplass under angrepet på Norge. Det var her de tyske landstridskrefter for første gang under andre verdenskrig ble slått tilbake. For nærmere beskrivelse og kart, se eget hefte i "Fotefar mot nord"- serien

Naustmiljø

På Lotternes. Innenfor et lite område fins nausttufter fra nyere tid, 16-1700 tallet, naust i skjelterverk og moderne nausttyper.

Åelva

Minner fra den gamle gårdsdrifta. Bekkekvern, sommerfjøs, smie langs elva.
Lavangens "Fotefar mot nord"-prosjekt er en kultursti med flere kulturminner langs elva og til Krambuvika. For nærmere beskrivelse og kart, se eget hefte som heter "Ved Åelva i Lavangen", utgitt i "Fotefar mot nord"- serien.