Leif-Ove Halonen - leder
Kristine Rasmussen - nestleder
Elias T.N. Mortensen
Leif-Hendry Dahl
Andrine Rasmussen
Johannes Eliassen
Ludvik Fagerli
Maia H.D. Vollstad
Viktoria Larsen
 

Ungdomsrådet skal sitte fram til høsten 2019.