Tømmekalender 2017

Ny side fra HRS med tømmekalender for din adresse

Hålogaland Ressursselskap har laget en ny side for tømmekalender 2017 og har dermed ikke  en felles kalender for hele kommune som før. Du skriver inn din veiadresse + Lavangen - og du får oversikt over datoer.


Tømmekalender