Regional bibliotekplan for Troms - høring

Forslag til Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028 til offentlig ettersyn og høring

Regional bibliotekplan - høringsutkast

Høringsbrev

Handlingsplan 2017-2020

Les mer om planen her

Innspill til planen sendes Lavangen kommune  e-post for videresending til Troms fylkeskommune innen fristen 01.02.17.