2017-Nyheter

Oversikt over 2017-Nyheter
Tittel Dato
"Hva skjer?" 31. januar 2017 12:09
#ikkegreit 03. februar 2017 10:25
25 år i Lavangen kommune 23. oktober 2017 11:03
Arctic Race 2017 07. august 2017 07:26
Arctic Race of Norway 09. januar 2017 07:13
Avfallskonteiner og returpunkt er flyttet 09. juni 2017 10:19
Barneansvarlig 25. september 2017 01:43
Bostøtte 09. februar 2017 08:03
Bruk av Lauvhallen sesongen 2017/2018 22. mai 2017 12:08
Detaljreguleringsplan for Aa gård (hyttefelt) 06. juli 2017 07:35
Endring av møtetidspunkt 15. februar 2017 08:28
Flaskeinnsamling 20. oktober 2017 07:52
Friluftscamp for ungdom på Senja 12. juni 2017 10:32
Friluftslivets uke 2.-10. september 29. august 2017 10:29
HRS melder: Miljøstasjonen i Lavangen stengt torsdag 21. september 2017, men har i stedet åpent torsdag 28. september 18. september 2017 11:58
HRS melder: endret dato for papirtømming i januar 13. januar 2017 01:40
Halloween 23. oktober 2017 02:17
Hip Hop kurs! 15. mai 2017 01:41
Hovedopptak barnehage - fra nytt barnehageår 2017/18 24. februar 2017 11:46
Hovedopptak skolefritidsordningen- skoleåret 2017/18 28. februar 2017 07:06
Høring: Delplan for idrettsanlegg, friluftsliv og fysisk aktivitet 2017-2021 (2028) 26. mai 2017 11:41
Høring: Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem 23. juni 2017 08:50
Høring: Trafikksikkerhetsplan 2017-2020 07. mars 2017 11:27
Influensavaksinering 20. september 2017 12:35
Innmelding av arrangement til Lavangsvekka 31. januar 2017 09:12
Interkommunal kreftkoordinator er ikke videreført 06. januar 2017 09:02
Interkommunal legevakt 03. januar 2017 09:35
Kino i Salangen 03. mars 2017 12:32
Kinoprogram - Salangen kino 03. januar 2017 11:38
Klær som ligger igjen i Lauvhallen 25. august 2017 09:08
Kommunalt datasystem "I sky" 06. juli 2017 09:58
Kulturpris og ungdomspris 2017 21. april 2017 10:41
Lavangen skole - ny timeplan fra skoleåret 2017/2018 14. august 2017 05:57
Lavangsfjellet - Storfjellet - Lavangstinden 17. oktober 2017 11:58
Lavangsvekka 2017 29. juni 2017 09:12
Ledige stillinger 18. mai 2017 10:39
Ledige stillinger 28. mars 2017 08:17
Leirjubileum 12. mai 2017 05:55
Mattevev til salgs 11. januar 2017 01:58
Melding fra teknisk etat: 07. august 2017 07:26
Midlertidig stengt helsestasjon 09. januar 2017 07:09
Momskompensasjon til frivillige organisasjoner 12. juni 2017 10:01
Møteplass for ungdom 31. januar 2017 11:28
Nessveien stenges midlertidig 22. mai 2017 08:13
Ny temperatur i bassenget 17. oktober 2017 12:09
Nye stedsnavn og veinavn 12. oktober 2017 12:52
Næringsfondet har forlenget søknadsfristen 20. oktober 2017 07:41
Program for Lavangen 10. august - Arctic Race 14. august 2017 05:57
Prosjektleder Skyprosjekt 27. juni 2017 12:45
Påmelding til konfirmasjon 13. juni 2017 12:37
Reisebrev fra skoletur 23. juni 2017 06:32
Renholdsvikar 11. januar 2017 01:02
Samefolkets dag 02. februar 2017 12:32
Seniorsurf 25. september 2017 12:54
Skolerute for skoleåret 2017/2018 09. juni 2017 07:35
Spillemidler til idrettsanlegg 12. oktober 2017 08:35
Studietur for næringslivet 15. juni 2017 12:37
Søk om redusert foreldrebetaling barnehage 28. februar 2017 01:11
Søk om sponsormidler fra Astafjord Vekst 25. august 2017 09:23
TV-aksjonen NRK 2017: søndag 22. oktober 2017 - 19. oktober 2017 10:37
Turkart 23. juni 2017 08:14
Tømmekalender 2017 03. januar 2017 09:20
Vann 15. juni 2017 06:19
Vedlikehold av veier 07. august 2017 07:13
minsak.no 15. juni 2017 10:59
Ástávuona giellagoahtie 09. februar 2017 12:09
Ástávuona giellagoahtie: Informasjonsmøte - oppstart samiskkurs høsten 2017 - voksenopplæring (SAM) 19. mai 2017 10:23
Ástávuona giellagoahtie: Oppstart samiskkurs høsten 2017 28. februar 2017 04:56
Åpningstider i Lavangen kommune torsdag 10. august 08. august 2017 10:15
Åpningstider på biblioteket 05. juli 2017 02:08
Årsmøte i LIF 11. januar 2017 11:40