Hovedopptak barnehage - fra nytt barnehageår 2017/18

Søknadsfrist: 15. mars 2017 - søk elektronisk

Fyll ut elektronisk søknad her. Gjelder også endringer i forhold til barn som allerede har plass ved barnehage i Lavangen kommune.