Bruk av Lauvhallen sesongen 2017/2018

10. juni er fristen for å søke om treningstid i Lauvhallen

Alle lag/foreninger/bedrifter som ønsker treningstid i  Lauvhallen i tiden 20.08.17 - 20.06.18  må nå sende inn søknad for ny sesong.

Bassenget er åpent i tiden 01.10.-31.05. Bruk av Lauvhallen (hall og basseng) faktureres i hht kommunestyrets vedtak.

 

SØKNADSSKJEMA

Utfylt søknadsskjema sendes/ leveres Lavangen kommune, Nessveien 7, 9357 Tennevoll innen 10. juni 2017.