Bostøtte

Har du høy husleie og lav inntekt? Har du varierende inntekt hver måned? Søk bostøtte

Fra februar 2017 vil bostøtten beregnes ut fra faktisk inntekt hver måned, tidligere var den utregnet på ligning. Dette gjør at søkere med varierende inntekt vil ha større mulighet å få støtte når de trenger det.  Les mer om bostøtte,  regleverk og søk elektronisk. Ta kontakt med servicekontoret dersom du trenger hjelp.