Bilder av gamle Lavangen

Lokalhistorisk litteratur

Lokalhistorisk litteratur til salgs på servicekontoret

 

Astafjord bygdebok, historie 1   kr  450,-
Astafjord bygdebok, historie 2 kr  480,-
Blomsterhilsen kr    50,-
DVD Bryllupet på Røkenes kr  200,-
Jubileumsskrift kr    60,-
Krigsgenerasjonen forteller kr  120,-
Lauvangr ( dessverre helt utsolgt) kr    90,-
Lauvbladet, Lavangen 100 år kr  150,-
Lauvbladet, Lauvhallen kr  100,-
Lavangen 1940 kr    40,-
Lavangen kirke 100 år kr    60,-
Lavangsminne 2011 kr  170,-
Lavangsminne 2010 kr  160,-
Lavangsminne 2009 kr  160,-
Lavangsminne 2008 kr  150,-
Lavangsminne 2007 kr  150,-
Lavangsminne 2006 kr  150,-
Lavangsminne 2005 kr  140,-
Lavangsminne 2004 kr  140,-
Lavangsminne 2003 kr  140.-
Lavangsminne 2002 kr  140,-
Lavangsminne 2001 kr  120,-
Minnerike dager, Kongeparets besøk (2011) kr  298,-
Registrerte kulturminner i Lavangen kr  150,-
Soløy i Lavangen kr    40,-
Turkart kr  125,-
T-skjorte kr  100,-
UL Fram 100 år kr  120,-
UL Rett Leid kr  250,-
Ved Åelva i Lavangen kr    40,-
Narvikfronten 1940 kr 200,-

Alle publikasjoner kan sendes pr. post dersom ønskelig, porto kommer tillegg.

Mer informasjon om de ulike publikasjonene kan også fås ved henvendelse til servicekontoret, der kan de også besiktiges.

Besøk oss på Nesveien 7, ring oss 77 17 66 10 eller send oss mail

Servicekontoret, Lavangen kommune

Naturopplevelser

Stormyra

3,5 km² våtmarksområde som er et fredet naturreservat, kjent for sitt rike dyre –og fugleliv. Mye brukt som skiterreng om vinteren.

Liavegen

Idyllisk veg som går på nordsida av fjorden, og er merket av på kartet som en vandrerute. Langs vegen fins flere lett tilgjengelige fiskeplasser. I tillegg er det en meget frodig og artsrik vegetasjon her.

Gammetufter

Sneveien, Spansdalen. Godt synlige og klart markerte tufter etter bolig- og fjøsgammer. I Spansdalen har det fra 1800-tallet vært fastboende samisk befolkning.


Gammen i Spansdalen

Gammen var ferdig sommeren 2002.Den ble bygd opp av Rungu Duodjiforening. En kan gå opp ved Mellagårdan i Spansdalen til Nerdalsgammen. Ved å følge en bratt sti her kommer en rett til gammen. 

Merkede turløyper

Lavangen fjellvandrerlag har merket en rekke turløyper som kan benyttes sommer og vinter. 6 av løypene er merket med standariserte skilt. Fjellvandrerlaget har turkart som kan kjøpes.

I tillegg har Fysak og Lavangen LHL satt opp trimkasser langs kjørbar vei og skogsvei rundt om i kommunen.

 

Kulturminner

Bjørnegrav på Røkenes

I 1988 fant noen barn et bjørneskjelett i Lavangen. Bjørnen var gravlagt et stykke opp i lia ovenfor gården Røkenes. Graven hadde vært dekket med en steinhelle på 1,5x0,6 meter. Professor-stipendiat Lars Ivar Hansen ved Tromsø Museum (nå professor ved Universitetet i Tromsø) skrev i 1989 en artikkel som ble utgitt i Harstad Tidende om dette funnet. Bjørnen som ble gravlagt ble tatt av dage en gang mellom 1400-tallet og 1640. Bjørnekultus var en viktig del av den eldre samiske kultur, og bjørnen ble betraktet som et hellig dyr

Krambuvika bygdemuseum

I denne vika var det tidligere et handelssted. Nå er det et bygdemuseum, som ble etablert i 1984. Museumsanlegget består av Hovedbygningen «Sverrebrygga», nothuset «Arthurbrygga», «Jennystua», naust, bårstue og en komplett innredet smie, «Halmarsmia».og et kombinasjonsbruk på Røkenes ” Normann-Jonsa” stua. Krambuvika Bygdemuseum har åpent hver søndag i juli.

Krigshistorisk landskap

Krigshistorisk landskap ble åpnet av Kong Harald sommeren 2009. Monumentet er ett av ialt 6 monumenter som ble satt opp mellom Bardufoss og Narvik som et minne etter aprildagene i 1940. Ved Lapphaugen er det reist en støtte til minne om General Fleischer som i 1940 var øverstkommanderende for de norske styrkene i Nord-Norge. Fossbakken, Lapphaugen, Bukkemyra og Gressdalen var viktig krigsskueplass under angrepet på Norge. Det var her de tyske landstridskrefter for første gang under andre verdenskrig ble slått tilbake. For nærmere beskrivelse og kart, se eget hefte i "Fotefar mot nord"- serien

Naustmiljø

På Lotternes. Innenfor et lite område fins nausttufter fra nyere tid, 16-1700 tallet, naust i skjelterverk og moderne nausttyper.

Åelva

Minner fra den gamle gårdsdrifta. Bekkekvern, sommerfjøs, smie langs elva.
Lavangens "Fotefar mot nord"-prosjekt er en kultursti med flere kulturminner langs elva og til Krambuvika. For nærmere beskrivelse og kart, se eget hefte som heter "Ved Åelva i Lavangen", utgitt i "Fotefar mot nord"- serien.