Søk næringsfondet

Tilskuddsmuligheter for næringer

Lavangen kommune har fått tildelt 700.000,- til formidling av næringsfondssøknader i 2017. Søk på ordninært vis, via Regionalforvaltning.