Leirskoleopphold

Generelt

Beskrivelse

En del av undervisningstiden i grunnskolen kan legges til en leirskole. I så fall vil dette være del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen. Skolen har ingen plikt til å tilby opphold på leirskole, men det er vanlig at elevene drar på leirskole sammen med læreren sin en gang i løpet av grunnskolen. Undervisningen vil i stor grad foregå utendørs, enten på fjellet eller ved sjøen der leirskolen ligger.

Det praktiske opplegget knyttet til turen vil bli drøftet med foreldrene på forhånd.

Kategorier

  • Skole, SFO og utdanning

Pris for tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Se opplæringslova §§ 2-3 og 2-15

Lov

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) kap. 2 Grunnskolen
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 10-9 Politiattest
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring
Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

Retningslinje

Fortsatt lov med skoleturer
Rett til gratis grunnskoleopplæring (rundskriv)

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Fornavn: Tove
Etternavn: Hansen
Tittel: oppvekstsjef
Telefon: 77 17 65 12
Mobil: 919 95 725
E-post: tove.hansen@lavangen.kommune.no

Kontaktenhet

  • Navn: Oppvekstetaten
  • Leder: Tove Hansen
  • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
  • Postadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL
  • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Andre opplysninger

Gyldig til

20.02.2020

Sist oppdatert

02.01.2017 10:49