Legevakt

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Kategorier

 • Pleie-, rehabiltering og omsorg
 • Helse

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Beslektede tjenester

Regelverk

Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lov

Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-1 - Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) kapittel 7 (klage)

Forskrift

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester for personer uten fast opphold i riket

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?
•    Fastlegen din i åpningstiden
•    Legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
•    113 når det er akutt og står om liv

Fastlegen eller fastlegekontoret du hører til er din hovedkontakt inn i helsevesenet. Hvis det er mulig bør du alltid ringe fastlegen først.
Dette kan legevakten gjøre for deg:

Når du ringer det sekssifrede nummeret 116 117 kommer du i kontakt med legevaktsentralen i området der du oppholder deg. Legevakt skal tilby hjelp til det som ikke kan vente når fastlegekontoret ditt er stengt. Legevakten skal også hjelpe deg når du ikke er i nærheten av fastlegen din, for eksempel hvis du er på ferie eller reise. Hvis du tror det er akutt og står om liv, ringer du medisinsk nødhjelp 113.

Eksempler på tilstander der det kan være fornuftig å ta kontakt med legevakten:
•    Høy feber – særlig hos barn
•    Moderate pustevansker
•    Akutt sykdom eller alvorlig forverring
•    Slapt og medtatt barn eller voksen
•    Alvorlig psykisk sykdom
•    Mistanke om komplikasjoner i svangerskap
•    Kuttskader som må sys
•    Mistanke om brudd

 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

 • Navn: Helse- og sosialetaten
 • Leder: Norunn Johansen
 • Epost postmottak@lavangen.kommune.no
 • Postadresse: Nessveien 7 9357 Tennevoll
 • Besøksadresse: Nessveien 7 9357 TENNEVOLL

Kontaktenhet

 • Navn: Interkommunal legevakt
 • Leder: Pettersen, Kjell Are
 • Telefon: 77 18 64 90 (fra 12.01.17)
 • Besøksadresse: Fogd Holmboesgt. 56 - Bardu helsesenter 9360 BARDU

Andre opplysninger

Sist oppdatert

03.01.2017 10:15